Familjen Grill’s Ostindiska Porslin

Familjen Grill’s Ostindiska Porslin

Cleive Hornstrand har publicerat en ny bok ”Familjen Grill’s Ostindiska Porslin: Porslin import genom det Svenska Ostindiska Kompaniet. Boken finns att beställas från Amazon, eller kan köpas direkt här, genom att använda PayPal eller kreditkort;

Om du är intresserad av 17-talets Kinesiskt importerat porslin, så är detta en bra referens.

”Släkten Grill var under 1700-talet mycket engagerade i export från och import till Sverige. Svenska Ostindiska kompaniets verksamhet var en av deras intressesfärer, allt från att leverera fartyg och laster, sitta i ledningen för kompaniet till att köpa varor importerade från Kina och sälja dessa inom Europa.

För att säkra en positiv utveckling var släkten noga med att så långt det var möjligt hålla verksamheten inom släkten, med ingifta släkter och med nära vänner. Geografiskt täckte man på detta sätt in familjens väsentligaste handelsplatser – Stockholm, Göteborg, Amsterdam, London, Setubal i Portugal och Kanton i Kina.

Detta underlättade naturligtvis även att kunna ha en ganska omfattande import som var avsedd att stanna inom släkten.”

Lämna ett svar