Cleive Hornstrand Thesis and Publications

Storm över öknen (Probus, Stockholm 1991)

Medförfattare om Gulf kriget

Law of Armed Conflict versus Human Rights Law – Stockholm Universitet 2000

Jag vill inte att uttrycket ”militär nödvändighet” skall dölja slapphet eller likgiltighet – det används ofta i situationer där det skulle vara mer korrekt att tala om ”militär bekvämlighet” eller ens ”personliga bekvämlighet”
( General Dwight D. Eisenhower, 1944 )

Law of Armed Conflict vs Human Rights – War vs Peace – The Protection of Human Beings
– Stockholms Universitet 2000

Appendix 5 – Utredningen

Military Necessity – PM i Folkrätt, Försvarshögskolan 1999

Släkten Grills Ostindiska porslin (2013)

40 års forskande av Cleive och Charlotte kulminerade i utgivning av denna bok som ofta citeras av auktionshus och antikhandlare.